ارز دیجیتال جای دلار را به عنوان ذخیره ارزی خواهد گرفت

مارک کارنی، رئیس بانک انگستان که همان بانک مرکزی بریتانیا

ادامه مطلب