آغاز همکاری مایکروسافت و جی‌پی مورگان در بستر بلاک چین اتریوم

مایکروسافت که از آن با نام غول تکنولوژی ها یاد

ادامه مطلب