دستگاه‌های استخراج به شبکه برق کشور آسیب می‌زنند/ آغاز جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز

آقای کاظمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعلام  نمود

ادامه مطلب