مدیر کانسن‌سیس فروپاشی فیس‌بوک و رستگاری ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد

روز شنبه (۲۱ اردیبهشت)، در اختتامیه‌ی کنفرانس اترئال در بروکلین،

ادامه مطلب