کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ برق صادراتی برای استخراج ارز دیجیتال موافقت کرد!

بر اساس گزارش ایسنا، در حاشیه مراسم رونمایی کردن از

ادامه مطلب