سودآوری بیت کوین ۷۲۰ برابر بیشتر از شرکت وارن بافت !

سهام شرکت هلدینگ برکشایر هاتاوی متعلق به وارن بافت، که

ادامه مطلب