ثبت رکورد جدید قیمت بیت کوین؛ مالک ۶۲ درصد از کل بازار!

بیت کوین مجددا از خود  رکورد تازه ای  به جا

ادامه مطلب