بنیان‌گذار اتریوم: مقیاس پذیری شبکه در کمتر از دو سال ۱۰۰۰ برابر می‌شود

یکی از بنیان‌گذاران اتریوم به نام جوزف لوبین (Joseph Lubin)

ادامه مطلب