چرا افزایش قیمت اخیر بیت کوین با رشد‌های قبلی آن متفاوت است؟

بنا به بیانات  بیت‌کوینیست، «بری سیلبرت» (Barry Silbert)، پایه گذار

ادامه مطلب