محقق برجسته دانشگاه MIT به پروژه ارز دیجیتال فیس‌بوک پیوست

بر اساس اظهار نظرات  دو فرد آگاه به موضوع، کریستین

ادامه مطلب